சீனாவை அழிக்க 500 வினாடிதான் தேவை | India's Shaurya Missile | India's AMCA Program | TAMIL | SKA

0 Просмотры
Издатель
In this latest Dream Big with SK video, we will be discussing India's AMCA, Generation Fighter Jet development program.

We will also be discussing the specialities of India's Shaurya Missile.

Exoskeleton | தமிழ்நாட அடிச்சிக்க யாராலும் முடியாது | Achievement by India:

புரியாத புதிர்! | இந்திய விஞ்ஞானிகளின் மரணம்! | UNKNOWN SECRETS OF THE SUPERPOWER:

இந்தியா வெளியேறக் கூடாது | கைலாஷ் மலைத் தொடரில் ஆதிக்கம் செய்யும் இந்தியா:

INDIA vs PAKISTAN PLAYLIST:
INDIA vs CHINA PLAYLIST:

The channel website:
SUPPORT ME: Join as a member to support the channel
SOCIAL:
Follow me on Twitter:
You can email me@: sak30may@
You can follow me on Facebook:
SUBSCRIBE: Please subscribe to my channel:

Thanks!
Категория
Новости шоу-бизнеса
Комментариев нет.