നാളെയാണ് താലി മംഗലം Part 1 | Avastha 20 | Devaraj Dev | Malayalam Comedy Web Series

2 Просмотры
Издатель
Watch നാളെയാണ് താലി മംഗലം Part 1 Avastha 20 Devaraj Dev Malayalam Comedy Web Series

#Avastha20 #നാളെയാണ്താലിമംഗലം #PART1

Concept & Direction : Devaraj Dev
DOP, Cuts & Mix : Asharaf Palazhi
Creative Team : Pradeep Balan, CT Kabeer, Tulasi Kalleri

Cast : Pradeep Balan, CT Kabeer, Devaraj Dev, Ramesh Kappad, Thulasi Kalleri, Ratheesh Peruvayal, Sanuraj Palazhi, Umesh Pantheerankavu, Nisar Malayil, Sangeeth PM, Nithin Haridas, Sudhi Olavanna, Prabija Byju, Jilsha Jilu, Divya Sreekanth, Nimisha Prajeesh
Категория
Кино и фильмы
Комментариев нет.