દીઘડીયે દી ઉગાડયો શક્તિ માં || SURESH THAKOR LIVE PROGRAM 2020 || SHAKTI STUDIO

4 Просмотры
Издатель
દીઘડીયે દી ઉગાડયો શક્તિ માં || SURESH THAKOR LIVE PROGRAM || SHAKTI STUDIO

Singer - Suresh Thakor
Video Director & Editor-Kishor Kumar Zala
Sound - Maruti Thangadh
Producer:-Kishor Kumar Zala
Label - Shakti studio

: Special Thanks :-
Gopal Bharvad
Категория
Новости шоу-бизнеса
Комментариев нет.